אינטליגנציה הינה היכולת לעבד ולפתח מידע. מחקרים רבים בתחום האינטליגנציה מוכיחים שהאינטליגנציה הינה תכונה משתנה שאינה קבועה מראש. לפיכך, גירויים המותאמים ליכולתו של הילד יכולים לסייע רבות להתפתחותה.
תינוק נולד עם מספר תאים קבוע במוחו. הקשרים בין התאים שיוצרים מעין רשת, עומדים בבסיס הידע והניסיון של האדם. ביכולתנו להשפיע על הקשרים שבין התאים.

 

התפתחות תינוקות


כבר מלידתנו, תאי המח מופעלים ע"י גירויים מגוונים שמקנים להם מידע. אך המידע הזה אינו מספיק, אלא צריך לקשרו עם כלל ההיבטים באישיות. עלינו ליצור מעין רשתות של קשרים בין:
  • תחומי ידע שונים 
  • הידע והרגשות
  • הידע והצרכים החברתיים.

הידע לבדו, אינו יכול לבוא לידי ביטוי כהישגים והצלחה, לולא יהיה בקשרים עם רגשות, עם היבטים גופניים – מוטוריים ועם צרכים חברתיים. התפתחות  תינוקות וילדים הינה תהליך מתקדם. לעיתים, ההתפתחות מואטת בתחומים מסויימים ומתקדמת בתחומים אחרים כמעין פיצוי על חשבון ההאטה. מהירות התפתחות הינה שונה מילד לילד. התפתחות התינוקות תלויה בבשלות המח, מערכת העצבים ושאר חלקי הגוף.  עם זאת, ניתן לסייע לילד בצורה המתאימה בזמן המתאים, כדי שימצה את הפוטנציאל הטמון בו. עליכם ההורים, להתאים את הגירויים שאתם מספקים לשלב ההתפתחותי בו נמצא ילדיכם. לכן, חשוב לכם ההורים לדעת באיזה תחום מתחומי ההתפתחות ילדיכם זקוק לסיוע.

אין ספק, לכל הדעות, כי ילד/ה זקוק/ה לאהבה ולחום ואכן, כל הזדמנות של משחק וקרבה, היא הזדמנות טובה להרעיף עליו אהבה באופן פיזי ומילולי. החום והאהבה יסייעו לו לגדול להיות בוגר בטוח בעצמו ובעל יוזמה ויצירתיות. החום והאהבה צריכים תמיד ללוות את תהליך הלמידה.

בשלבי ההתפתחות הראשונים, תינוקך קולט גירויים מסביבתו באמצעות החושים. מיום לידתו, הקולות, המראות, המגע, הריחות והטעמים, הם אלה שמפתחים קשרים במוחו. לפיכך, תחילת התפתחות האינטליגנציה תלויה בחושים. ככל שתינוקך מתפתח, הוא מצליח לנוע ואז מתחיל לקלוט גירויים גם באמצעות התנועה. לצד התפתחות התנועה, מתפתחת גם השפה. תינוקך מתחיל להבין את כוונותייך, משמיע קולות ובהמשך אומר מילים. לאורכה של ההתפתחות, מתפתחים הרגשות וכן היחסים החברתיים עם אנשים קרובים.

תחומי ההתפתחות אליהם יש התייחסות בשאלונים הינם:
מוטוריקה גסה
מוטוריקה עדינה
הבעת שפה
הבנת שפה
יכולת חברתית
יכולת רגשית

 *לתינוקות בגיל הצעיר תהיה התייחסות לתחום השפה, ללא הפרדה בין תחום ההבעה וההבנה.כידוע בספרות, אלה תחומי ההתפתחות העיקריים העומדים בבסיס התפקוד של כל ילד. יש לציין, כי אפילו במבחנים פסיכולוגיים מוכרים לגיל הרך לא ניתן לקבוע את רמת התפקוד בכל אחד מהתחומים הנ"ל ( בתחום החברתי לדוג') ולכן לשאלון הזה יתרון מסויים בהערכת תפקודו של תינוקך\ילדך לגבי הצלחה בעתיד. שאלון זה מתייחס לתחומי תפקוד נרחבים, אך כאמור, מהווה שאלון הערכה ולא אבחון בו הילד יושב מול איש מקצוע הבוחן את כישוריו. כמו כן, שאלון זה מסתמך על הערכת ההורים. מחד, הוא נותן משקל רב להערכה של ההורה וסובר כי בכוחו של ההורה להעריך נכונה את יכולותיו של ילדו, שהרי הוא הדמות הקרובה ביותר אל התינוק, דמות שמכירה את התינוק בכל העיתות ולא מתרשמת ממנו רק בשעה נתונה ובחדר נתון. מאידך, נלקחת בחשבון העובדה שההורה יתקשה להשיב על חלק מהשאלות משום שלא יבין כיאות את השאלה, או לא יפרש כיאות את התנהגות הילד. 

למרות האפשרות שההורה יהיה מוטה במקצת בתשובותיו נמצא כי דווחי הורים אמינים וקרובים לתוצאות שנמצאו באבחונים פורמליים, בקורלציה של 0.82 - למידע נוסף ניתן לפנות למאמר  The Journal of Pediatrics,1994:125:s18-24

 
התפתחות הילד | מוטוריקה גסה | מוטוריקה עדינה | יכולת שפתית | יכולת רגשית | יכולת חברתית | מה חדש?